Z ostatniej chwili

Zbliża się akcja Znicz

Polub nas!
KWP Gdańsk / KG 26.10.2017 0 komentarzy

Jak co roku w miejscach newralgicznych spotkamy większą ilość policjantów.

Od 27 października do 2 listopada przeprowadzona zostanie akcja „Znicz 2017”. Jak co roku na pomorskich drogach będzie więcej patroli Policji oraz innych służb, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpiecznego dojazdu i powrotu z miejsc spoczynku bliskich.

Oprócz zmian w organizacji ruchu, należy spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, oraz prędkość, która jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.

Pamiętajmy, że przede wszystkim od nas samych zależy bezpieczeństwo. Dlatego też kierowca przed podróżą powinien być trzeźwy i wypoczęty.

Należy również zadbać o samochód, sprawdzić światła, opony, płyny, dokumenty, stan wycieraczek, które są niezbędne podczas jazdy w trudnych, jesiennych warunkach.

Piesi, którzy posiadają na swoim ubraniu elementy odblaskowe, są znacznie lepiej widoczni. Należy pamiętać, że od 31 sierpnia 2014 roku posiadanie poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych jest obowiązkiem pieszego uczestnika ruchu drogowego.

W miastach polecamy korzystanie z komunikacji publicznej. Doświadczenia z poprzednich lat dowodzą, że jest to najszybszy i najbezpieczniejszy środek transportu.

Utrudnienia w poszczególnych miastach wojewódzkich:

KMP GDAŃSK:

Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonach gdańskich cmentarzy w dniu 1 listopada od godz. 6.00:

CMENTARZ ŁOSTOWICE, PRZY UL. ŁOSTOWICKIEJ
- Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą miały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A”
(mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą „B” ( zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały włącznie autobusy komunikacji miejskiej.
- Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul. Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)
- Na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, wyznaczony zostanie parking, na prawym pasie ruchu. Dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego .
- Na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej, a na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony jest parking dla samochodów.
- Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

CMENTARZ SREBRZYSKO, PRZY UL. SREBRNIKI
- Dojazd w rejon cmentarza Srebrzysko odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki” na wysokości zjazdu z estakady nad ul. Grunwaldzką i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
- Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców domów przy ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Żołnierzy wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój TAXI. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda De la Sale’a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Chrzanowskiego, a na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking.

CMENTARZ PRZY UL. OPACKIEJ
- Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej.
- Na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.
- Miejsca postojowe wyznaczone są : na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

CMENTARZ GARNIZONOWY, PRZY UL. DĄBROWSKIEGO
- Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
- Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS. CMENTARZ PRZY UL. STOCZNIOWCÓW
- Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców , w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

CMENTARZ UL. BRZEGI
- Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most) wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.

CMENTARZ PRZY UL. KS. GÓRECKIEGO
- Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.
- Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

CMENTARZ PRZY UL. KARTUSKIEJ
- Dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).


KMP GDYNIA:
CMENTARZ WITOMIŃSKI
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od godz. 6:00 w dniu 31.10 do dnia 01.11.2017r.
- na odcinku ul. Witomińskiej od ul Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się,
- na ulicy Witomińskiej od bramy cmentarza do ul. Rolniczej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, po lewej stronie tego odcinka obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się,
- na odcinku od bramy cmentarza do wjazdu z parkingu zlokalizowanego po lewej stronie ulicy Witomińskiej będzie możliwość wyłącznie zatrzymania pojazdu w celu wysadzenia pasażera, - miejsca wyznaczone do parkowania pojazdów:
• parkingi w rejonie cmentarza
• prawa strona ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej.

CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą w dniach od 30.10 do 02.11.2017r.
- ul. Spokojna od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej jak również sama droga dojazdowa na cmentarz objęte zostaną zakazem zatrzymywania się,
- miejsca wyznaczone do parkowania pojazdów:
• parking zlokalizowany przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

CMENTARZ MARYNARKI WOJENNEJ (OKSYWIE)
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą w dniach od 28.10 do 02.11.2017r.
- ul. Miegonia – ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Dickmana w kierunku ul. Muchnowskiego,
- ul. Muchnowskiego - ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Miegonia w kierunku ul. Arciszewskich,


KMP SOPOTOd dnia 28.10 (od godz. 7.00) do dnia 29.10 (do około godz. 20.00) oraz od 31.10 (od około godziny 9.30) do 02.11 (do godziny 7.00) w związku z uroczystością Wszystkich Świętych wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Malczewskiego pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Kolberga. Ponadto w terminie od 28.10 (od godziny 7.00) do 02.11 (do godziny 7.00) na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu :
- ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,
- ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca,
- ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.
Na czas wyżej wymienionych zmian pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga następnie ulicą Obodrzyców oraz ulicą Wejherowską do Alei Niepodległości.


KMP SŁUPSK:

planowane zmiany w organizacji ruchu w związku ze Świętem Zmarłych:

- Od 28.10.2017 r. do 01.11.2017 r. wyłączony z funkcjonowania będzie parking przy ul. Prof. Lotha,
- Od 28.10.2016 r. do 01.11.2017 r. wyłączone z funkcjonowania będą parkingi i chodniki przy ul. Rabina Maxa Josepha,
- Od 28.10.2017 r. do 01.11.2017 r. wyłączona z ruchu zostanie droga dojazdowa do cmentarza od ul. Kaszubskiej (Maxa Josepha),
- Od 29.10.2017 r. do 01.11.2017 r. zostanie wyłączona strefa zamieszkania na ul. Klonowej
- 01.11.2017 r. wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Piastów,
- 01.11.2017 r. wyłączona zostanie z ruchu ul. Obrońców Wybrzeża za wyjątkiem pojazdów ZIM, TAXI, służby zdrowia oraz służb komunalnych,
- 01.11.2017 r. ul. Hołdu Pruskiego – dopuszczony ruch jednokierunkowy w stronę ul. Klonowej;
- Parking pod Kościołem przy ul. Kaszubskiej zostanie wyłączony z ruchu, wjazd od strony ul. Armii Krajowej otwarty dla osób handlujących
- Chodnik na odcinku od wjazdu do Kościoła od strony ul. Kaszubskiej do przejścia ma być wygrodzony słupkami U-21. Słupki te też należy ustawić w większej ilości na ulicy Lotha od Lelewela do przystanku, na ulicy Lelewela od skrzyżowania, Wiśniowej i Hołdu Pruskiego.
- Miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na stadionie przy ul. Madalińskiego tylko dla osób posiadających stosowne przepustki, na ul. Madalińskiego parkowanie po prawej stronie, na ul. Św. Piotra teren po wyburzonym budynku, Osiedle Przy Lesie – nowa infrastruktura drogowa;
- Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przewiduje się na ul. Madalińskiego, teren naprzeciwko kas biletowych i ogrodzony plac za głównym wejściem, parking na ul. Prof. Lotha (przy Poliklinice)
- Na ul. Lawendowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Klonowej – parkowanie po obu stronach drogi
Od ronda Konarskiego do ronda Banacha jeden pas ruchu w obu kierunkach na ringu udostępniony będzie do parkowania.
Ruch z kierunku Bierkowa zostanie skierowany w ulice Niemena, Banacha. Zostanie fizycznie zablokowany barierą z nakazem jazdy w prawo.
Ruch z kierunku Słupska na Nowy Cmentarz będzie kierowany przez patrole i dojazd 1 listopada do cmentarza będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów ZIM, komunikacji zbiorowej, Taxi, służb komunalnych, pojazdów służby zdrowia, osób niepełnosprawnych i posiadających umowy na handel.


KPP CHOJNICE:

Brusy - w okresie od 31.10. godz. 20:00 do 1.11.br godz. 24:00
- ul. Czarnowskiego – ruch jednokierunkowy, wjazd od strony ul. Gdańskiej w kierunku ul. Derdowskiego.


KPP KWIDZYN

Zmiana organizacji ruchu drogowego w Kwidzynie w dniach 31.10 – 01.11.br.:
- na odcinku ul. Malborskiej od skrzyżowania z ul. Koszykową – zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi,
- na ul. Malborskiej – wyjazd z parkingu głównego nakaz jazdy w prawo,
- na ul. Tczewskiej – od ul. Malborskie zakaz ruchu (nie dotyczy mieszkańców),
- na ul. Furmańskiej – droga jednokierunkowa z wjazdem od ul. Malborskiej, wyjazd do ul. Długiej w Marezie,
- na ul. Furmańskiej – zakaz zatrzymywania po lewej stronie drogi.
Apelujemy do mieszkańców Kwidzyna o korzystanie ze środków komunikacji publicznej a w szczególności o stosowanie się do zmiany organizacji ruchu.


KPP NOWY DWÓR GDAŃSKI

Bez zmian w organizacji ruchu.


KPP STAROGARD GDAŃSKI

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od godz. 9:00 w dniu 30.10.2017r. do dnia 03.11.2017r. do godz. 9:00,
- na ulicy Skarszewskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Bp. Dominika i drogą powiatową Starogard - Krąg (ul. Transportowców), zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dodatkowo od wyjazdu z parkingu przy cmentarzu w kierunku skrzyżowania z ul. Transportowców ustawiony zostanie znak zakazujący zawracania.
Ponadto w Starogardzie Gdańskim na ulicy Skarszewskiej (naprzeciw Destylarni Sobieski) ustawiony zostanie tymczasowy przystanek autobusowy MZK. KPP TCZEW

Dodatkowe miejsca parkingowe w Tczewie w okolicach cmentarzy w dniu 1 listopada br.:
1.Przy cmentarzu na ul. Rokickiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenie firm przyległych do ul. Rokickiej i Skarszewskiej.
2. Przy cmentarzu na ul. Gdańskiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca do parkowania na parkingu supermarketu oraz parkingu przy ulicy Dworcowej; (w związku z trwającym remontem ulicy Gdańskiej należy pamiętać, że ruch odbywa się tam w jednym kierunku i należy wjeżdżać samochodem od ulicy Alei Solidarności i kierować się w kierunku dworca PKP).
3. W Tczewie przy ul. 30-go Stycznia zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego oraz na parkingu naprzeciwko firmy EATON. Dozwolony będzie postój pojazdów na ul. Bałdowskiej po prawej stronie patrząc w kierunku wieży ciśnień oraz na ul. 30-Stycznia po stronie cmentarza.


KPP PUCK

W dniu 1 listopada 2017 roku na terenie Powiatu Puckiego zmiana organizacji ruchu nastąpi tylko na terenie Gminy Kosakowo. Zmiana obowiązywać będzie w dniu 01.11.2016r. w godz. 7.00 – do zakończenie zależnie od natężenia ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu drogowego polegać będą na:
- ul. Rzemieślniczej w kierunku od ul. Rumskiej i ul. Chrzanowskiego- ruchu jednokierunkowy
-wprowadzenie objazdu do cmentarza komunalnego przez miejscowość Pierwoszyno ul. Kaszubska, ul. Rumska, ul. Rzemieślnicza
-wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po prawej stronie jezdni na ul. Rzemieślniczej z wyłączeniem komunikacji miejskiej
-wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po prawej stronie jezdni pomiędzy Kosakowem a Pierwoszynem z wyłączeniem komunikacji miejskiej
-wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po obu stronach na ul. Leśnej odcinek od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej

Udostępnij artykuł innym

Dodaj opinię

Reload Image
Wpisz kod *:

Przeczytaj także

Mistrzowie parkowania

45 zdjęć
gle24.pl

Newsletter

NaSygnale.info © 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: GlobalVanet • Mechanika serwisu: CEE Partners